نمایش دادن همه 4 نتیجه

باند سوختگی کنار بافته 20 سانت

   باندسوختگی کناربافته تولید شده با کیفیت فوق العاده  بدون هیچ گونه سرنخ آزاد با قابلیت کشش عرضی و  طولی جهت پانسمان زخم های ناشی از سوختگی در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 360 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی در جعبه های مخصوص چندتایی به بازار عرضه می گردد.

باند سوختگی کنار بافته 15 سانت

   باندسوختگی کناربافته آریسا پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با کیفیت فوق العاده  بدون هیچ گونه سرنخ آزاد با قابلیت کشش عرضی و  طولی جهت پانسمان زخم های ناشی از سوختگی در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 360 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی در جعبه های مخصوص چندتایی به بازار عرضه می گردد.

باند سوختگی کنار بافته 10 سانت

   باندسوختگی کناربافته آریسا پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با کیفیت فوق العاده  بدون هیچ گونه سرنخ آزاد با قابلیت کشش عرضی و  طولی جهت پانسمان زخم های ناشی از سوختگی در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 360 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی در جعبه های مخصوص چندتایی به بازار عرضه می گردد.

باند سوختگی کناربافته 5 سانت

   باندسوختگی کناربافته آریسا پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با کیفیت فوق العاده  بدون هیچ گونه سرنخ آزاد با قابلیت کشش عرضی و  طولی جهت پانسمان زخم های ناشی از سوختگی در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 360 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی در جعبه های مخصوص چندتایی به بازار عرضه می گردد.