نمایش دادن همه 4 نتیجه

باند سوختگی ساده 20 سانت

  باند سوختگی ساده آریسا  پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان مناسب برای انواع سوختگی ها با کیفیت فوق العاده به رنگ قهوه ای ((در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا ترشحات زخم ها روی پانسمان قابل مشاهده نیستند)) در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 450 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی به بازار عرضه می گردد.

باند سوختگی ساده 15 سانت

  باند سوختگی ساده آریسا  پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان مناسب برای انواع سوختگی ها با کیفیت فوق العاده به رنگ قهوه ای ((در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا ترشحات زخم ها روی پانسمان قابل مشاهده نیستند)) در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 450 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی به بازار عرضه می گردد.

باند سوختگی ساده 10 سانت

  باند سوختگی ساده آریسا  پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان مناسب برای انواع سوختگی ها با کیفیت فوق العاده به رنگ قهوه ای ((در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا ترشحات زخم ها روی پانسمان قابل مشاهده نیستند)) در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 450 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی به بازار عرضه می گردد.  

باند سوختگی ساده 5 سانت

  باند سوختگی ساده آریسا  پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان مناسب برای انواع سوختگی ها با کیفیت فوق العاده به رنگ قهوه ای ((در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا ترشحات زخم ها روی پانسمان قابل مشاهده نیستند)) در سایز های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متر و طول 450 سانتی متر به صورت بسته بندی های تکی به بازار عرضه می گردد.