گاز وازلینه

قیمت اصلی 2 تومان بود.قیمت فعلی 1 تومان است.

گاز 8 لایه غیر استریل ثمین

قیمت اصلی 189,000 تومان بود.قیمت فعلی 187,500 تومان است.

گاز 16 لایه غیر استریل ثمین

قیمت اصلی 189,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است.

گاز استریل ثمین طب

قیمت اصلی 2,050 تومان بود.قیمت فعلی 1,580 تومان است.

گاز طبی غیر استریل آریسا 8 لایه

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,000 تومان است.

گاز طبی غیر استریل آریسا 16 لایه

قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,000 تومان است.