باند سوختگی کرپ 20سانت

14,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باند سوختگی کرپ آریسا پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با بهترین کیفیت از 96 درصد پنبه و 4 درصد پلی امید تشکیل شده است که قدرت جذب بالایی دارد و این ویژگی باعث می شود ترشحات و مایعات قسمت آسیب دیده را به خود جذب کند و زخم را بهبود دهد ، باند سوختگی کرپ آریسا مانند باند کنار بافته آریسا خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی دارد و با کشش 80 درصد برای پانسمان و باند پیچی اعضای مختلف بدن مناسب می باشد ، این نوع باندها در عرضهای 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتیمتر و طول 450 و 900 سانتیمتر عرضه میگردند و در پانسمان ها و باند پیچی های مفصل ها و اعضای خمیده بدن به خوبی شکل اعضای بدن را می گیرد و به آن ها اجازه می دهد که به راحتی حرکت کنند و هیچ گونه فشاری به اعضا وارد نمی کند.

باند سوختگی کرپ 15 سانت

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باند سوختگی کرپ آریسا پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با بهترین کیفیت از 96 درصد پنبه و 4 درصد پلی امید تشکیل شده است که قدرت جذب بالایی دارد و این ویژگی باعث می شود ترشحات و مایعات قسمت آسیب دیده را به خود جذب کند و زخم را بهبود دهد ، باند سوختگی کرپ آریسا مانند باند کنار بافته آریسا خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی دارد و با کشش 80 درصد برای پانسمان و باند پیچی اعضای مختلف بدن مناسب می باشد ، این نوع باندها در عرضهای 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتیمتر و طول 450 و 900 سانتیمتر عرضه میگردند و در پانسمان ها و باند پیچی های مفصل ها و اعضای خمیده بدن به خوبی شکل اعضای بدن را می گیرد و به آن ها اجازه می دهد که به راحتی حرکت کنند و هیچ گونه فشاری به اعضا وارد نمی کند.

باند کشی 15 سانتی

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باند کشی آریسا پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با فشار متوسط، مطابق با شاخص های استاندارد ملی ایران با کیفیت فوق العاده و کشش 450 سانتی متر در عرض های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متری جهت کاهش ورم و  پیشگیری و درمان اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی به صورت بسته بندی تک عددی با بافت صد در صد تضمینی و عدم مشاهده از هم گسیختگی در بافت و پوسیدگی در باند حتی پس از سال ها، به بازار عرضه می شود.

باند کشی 20 سانتی

15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باند کشی آریسا پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با فشار متوسط، مطابق با شاخص های استاندارد ملی ایران با کیفیت فوق العاده و کشش 450 سانتی متر در عرض های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متری جهت کاهش ورم و  پیشگیری و درمان اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی به صورت بسته بندی تک عددی با بافت صد در صد تضمینی و عدم مشاهده از هم گسیختگی در بافت و پوسیدگی در باند حتی پس از سال ها، به بازار عرضه می شود.

باند کشی 10 سانتی

7,950 تومان
افزودن به سبد خرید
باند کشی آریسا پارس شفا  تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان با فشار متوسط، مطابق با شاخص های استاندارد ملی ایران با کیفیت فوق العاده و کشش 450 سانتی متر در عرض های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتی متری جهت کاهش ورم و  پیشگیری و درمان اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی به صورت بسته بندی تک عددی با بافت صد در صد تضمینی و عدم مشاهده از هم گسیختگی در بافت و پوسیدگی در باند حتی پس از سال ها، به بازار عرضه می شود.

 باند ساده زخم بندی 20 سانت

   باند ساده زخم بندی آریس پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان از الیاف صددر صد پنبه سفید شده با روش های استاندارد  عاری از هر گونه مواد شیمیایی و آلودگی های فیزیکی به طول های 200 و 300 سانتی متر و عرض 5، 7.5، 10، 15، 20 سانتی متر جهت پانسمان های ثانویه و پوشش زخم ها و جراحت ها تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

 باند ساده زخم بندی 15 سانت

2,700 تومان
افزودن به سبد خرید
   باند ساده زخم بندی آریس پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان از الیاف صددر صد پنبه سفید شده با روش های استاندارد  عاری از هر گونه مواد شیمیایی و آلودگی های فیزیکی به طول های 200 و 300 سانتی متر و عرض 5، 7.5، 10، 15، 20 سانتی متر جهت پانسمان های ثانویه و پوشش زخم ها و جراحت ها تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

 باند ساده زخم بندی 10 سانت

1,900 تومان
افزودن به سبد خرید
   باند ساده زخم بندی آریس پارس شفا تولید شده در شرکت حریر نوین سپاهان از الیاف صددر صد پنبه سفید شده با روش های استاندارد  عاری از هر گونه مواد شیمیایی و آلودگی های فیزیکی به طول های 200 و 300 سانتی متر و عرض 5، 7.5، 10، 15، 20 سانتی متر جهت پانسمان های ثانویه و پوشش زخم ها و جراحت ها تولید شده و به بازار عرضه می گردد.