نمایش یک نتیجه

سیفتی باکس 7لیتری

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سفتی باکس ظرفیست کاملایکبارمصرف ازجنس پلیمرنفتی برنگ زردبرای جمع آوری اجسام تیزوبرنده مثل سرسوزنهاوتیغ بیستوریها ونیزتیغ یدک سنتی که آرایشگاههااستفاده میشوندساخته میشود. طبق دستورالعمل مدیریت اجرایی تفکیک زباله هاسفتی باکس برای اجسام تیزوبرنده تعبیه شده است. سفتی باکس بکرمدلS900 با ارتفاع 15cmوباعرض15cmبصورت مکعب ساخته شده وجایی برای نصب برروی اشیاء ودیواررادارد. تمامی سفتی باکسهاباید۳/۴پرشوند.ازخالی کردن سفتی باکسهای پرشده جداخودداری گردد. سفتی باکس بکرمدلS900 بلحاظ اندازه وظرفیت مناسب درتمامی آرایشگاههانیزاستفاده میشود.