ایروی دهانی سایز 4 پارس شفا

قیمت اصلی 5,800 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.

چسب اتوکلاو

قیمت اصلی 34,500 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.

پنبه دمدار 30*120 میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

پنبه دمدار 75*25 میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

پنبه دمدار 25*15 میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

پنبه دمدار 50*20 میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

پنبه دمدار 30*30 میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

پنبه دمدار ۱۰*۱۰ میلی متر

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

چست لید ویونت

قیمت اصلی 2,130 تومان بود.قیمت فعلی 1,850 تومان است.

دستکش جراحی کم پودر سایز 8.5

قیمت اصلی 2 تومان بود.قیمت فعلی 1 تومان است.

دستکش جراحی کم پودر سایز 8

قیمت اصلی 2 تومان بود.قیمت فعلی 1 تومان است.

دستکش جراحی کم پودر سایز 7.5

قیمت اصلی 2 تومان بود.قیمت فعلی 1 تومان است.